Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Czerchowskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Lysá /Hotel Lysanka/ z Drienicyna dziewiątym kilometrze podjazdu (8.2km-8.8km)0.6km - 15.0% (max 20%)
2. Lysá /Hotel Lysanka/ z Drienicyna ósmym kilometrze podjazdu (7.6km-7.8km)0.2km - 21.1% (max 21%)
3. Lysá /Hotel Lysanka/ z Drienicyna siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7.4km)0.6km - 11.9% (max 14%)