Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Bardzkie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Dębowina z Morzyszowana drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.8km)0.7km - 13.3% (max 15%)
2. Huberek od Święckona pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 15.4% (max 17%)
3. Twierdza Srebrna Góra na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.4km)0.6km - 13.2% (max 14%)
4. Przełęcz Wilcza od Opolnicyna siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7.4km)0.6km - 11.0% (max 13%)
.... Przełęcz Wilcza od Wojborzana czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.4km)0.6km - 11.0% (max 13%)
6. Twierdza Srebrna Góra na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.4km)0.4km - 13.1% (max 14%)
7. Przełęcz Łaszczowa z Kłodzkana siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7km)0.2km - 13.0% (max 13%)
8. Twierdza Srebrna Góra na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-1.8km)0.2km - 12.5% (max 13%)
9. Przełęcz Wilcza od Żdanowana drugim kilometrze podjazdu (1km-1.2km)0.2km - 11.9% (max 14%)