Ranking najbardziej stromych fragmentów
(Sudety Środkowe w Polsce)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Lasocin od Pieszyc (Góry Sowie)na piątym kilometrze podjazdu (4.4km-4.8km)0.4km - 22.5% (max 26%)
2. Góra Św. Anny z Nowej Rudy (Góry Kamienne)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-2.4km)1.2km - 11.6% (max 14%)
3. Studzienno z Wambierzyc (Góry Stołowe)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.6km)0.4km - 19.0% (max 23%)
4. Góra Wszystkich Świętych od Słupca (Góry Kamienne)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.4km)1km - 11.8% (max 15%)
5. Pokrzywno z Polanicy Zdrój (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.6km)0.8km - 13.2% (max 16%)
6. Vysoka Srbska (Góry Stołowe)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.8km)0.4km - 16.9% (max 25%)
7. Dębowina z Morzyszowa (Góry Bardzkie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.8km)0.7km - 13.3% (max 15%)
8. Pokrzywno ulicą Sienkiewicza (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.8km)0.7km - 13.3% (max 16%)
9. Huberek od Święcko (Góry Bardzkie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 15.4% (max 17%)
10. Przełęcz Sokola z Jugowa (Góry Sowie)na piątym kilometrze podjazdu (4.6km-5.2km)0.6km - 14.1% (max 15%)
11. Wójtowice (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 13.3% (max 17%)
12. Twierdza Srebrna Góra (Góry Bardzkie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.4km)0.6km - 13.2% (max 14%)
13. Grzmiąca od Łomnicy (Góry Kamienne)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.5km)0.5km - 14.2% (max 17%)
.... Grzmiąca Przez wieś (Góry Kamienne)na drugim kilometrze podjazdu (1.5km-2km)0.5km - 14.2% (max 17%)
15. Grządki od Walimia (Góry Sowie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1km)0.6km - 12.5% (max 15%)
16. Lesica z Międzylesia (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.5km)0.5km - 13.4% (max 17%)
17. Jizbice z Lipi (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 16.8% (max 21%)
18. Jedlnik z Różanki (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.4km)0.4km - 14.3% (max 16%)
19. Przełęcz Sokola od Ludwikowic Kł. (Góry Sowie)na piątym kilometrze podjazdu (4km-4.6km)0.6km - 11.4% (max 12%)
20. Przełęcz Wilcza od Opolnicy (Góry Bardzkie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7.4km)0.6km - 11.0% (max 13%)