Ranking najbardziej stromych fragmentów
(Pogórze Zachodniobeskidzkie)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Godów od Porąbki Uszewskiej (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 14.6% (max 17%)
2. Wieliczka (ul. Kopernika) (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.9km)0.6km - 13.5% (max 16%)
3. Borówna od Chronowa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 14.6% (max 20%)
4. Stryszowa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.1km)0.5km - 13.4% (max 14%)
5. Wytrzyszczek od Radziszowa (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1.2km)0.5km - 13.0% (max 16%)
6. Krzyszkowice z północy (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 12.5% (max 14%)
7. Okocim od południa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.8km)0.5km - 11.5% (max 14%)
8. Krzyworzeka (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 12.7% (max 13%)
9. Buczyna (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.5km)0.4km - 12.6% (max 14%)
10. Bocheniec od Jadownik (Pogórze Wiśnickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.8km-3.2km)0.4km - 12.5% (max 15%)
11. Zręczyce z Gdowa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 14.4% (max 15%)
12. Cichawka (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.7km)0.3km - 14.3% (max 15%)
13. Ochojno od Golkowic (Pogórze Wielickie)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.4km)0.4km - 12.2% (max 14%)
14. Dziurak z Drogini (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.6km)0.3km - 13.5% (max 17%)
15. Bocheniec od Porąbki (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 13.0% (max 14%)
16. Dobczyce (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.7km)0.3km - 12.5% (max 13%)
17. Zamarski od Kostkowic (Pogórze Śląskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 14.9% (max 15%)
18. Głogoczów (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.6km)0.3km - 11.3% (max 13%)
19. Kobylec od Woli Wieruszyckiej (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 13.6% (max 14%)
20. Chorągwica od Wieliczki (Pogórze Wielickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.5km-1.7km)0.2km - 13.4% (max 14%)