Ranking najbardziej stromych fragmentów
(Pogórze Środkowobeskidzkie)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Góra św. Grzegorza od Jaworza Dolnego (Pogórze Strzyżowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-1.2km)1.2km - 13.3% (max 17%)
2. Wysokie z Męciny (Pogórze Rożnowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.6km)1.2km - 12.2% (max 15%)
3. Polichty z Brzozowej (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-1.3km)0.8km - 14.4% (max 22%)
4. Wytrzyszczka na Będzieszynę (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.6km)0.6km - 16.0% (max 23%)
5. Godowa (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 16.2% (max 20%)
6. Dąbrowska Góra (szczyt) z Wielogłowy (Pogórze Rożnowskie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3.6km)1km - 12.5% (max 14%)
7. Krzyżówka na Lubince z Janowic Górnych (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.8km)0.6km - 15.3% (max 17%)
8. Liwocz z Brzyska (Pogórze Ciężkowickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 18.7% (max 22%)
.... Liwocz z Brzyska (wersja II) (Pogórze Ciężkowickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 18.7% (max 22%)
10. Jamna (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 13.4% (max 18%)
11. Borówki (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 14.3% (max 17%)
12. Sucha z Czarnorzek (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.7km)0.6km - 14.1% (max 20%)
13. Przydonica (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 15.0% (max 17%)
14. Szczepanowice z Pleśnej (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.3km)0.7km - 12.6% (max 14%)
15. Jawornik Przedmieście Góra (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 16.3% (max 20%)
16. Boguszowa z Piątkowej-Łęg (Pogórze Rożnowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.2km)0.4km - 15.8% (max 21%)
17. Bircza (ul. Słoneczna) (Pogórze Przemyskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.8km)0.6km - 13.5% (max 14%)
18. Kwiatonowice z Bugaj (Pogórze Ciężkowickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.8km)0.5km - 14.7% (max 16%)
19. Liwocz z Brzyska (Pogórze Ciężkowickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2km)0.4km - 16.2% (max 18%)
20. Jelna Działy z Lipie (Pogórze Rożnowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.2km)0.8km - 11.4% (max 12%)