Ranking najbardziej stromych fragmentów
(Beskidy Zachodnie w Polsce)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Twarogi z Ochotnicy Dolnej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-1.6km)1.6km - 15.6% (max 26%)
2. Laskowa (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.9km)0.9km - 20.5% (max 28%)
3. Magurka Wilkowicka (Beskid Mały)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-6km)2.4km - 12.8% (max 17%)
4. Popowice (Beskid Sądecki)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-2km)1.6km - 15.0% (max 19%)
5. Łukowica (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.6km)1.2km - 17.2% (max 21%)
6. Carchla pod Modynią (Beskid Wyspowy)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-3.2km)1km - 18.0% (max 22%)
7. Moczarki z Przyborowa (Beskid Żywiecki)na czwartym kilometrze podjazdu (3km-4.2km)1.2km - 15.8% (max 22%)
8. Pasierbiecka Góra od Limanowej (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-5km)1.4km - 14.2% (max 20%)
9. Łomnica Zdrój (Beskid Sądecki)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.6km)0.8km - 18.6% (max 24%)
10. Łomnica Zdrój (Króle) z Piwnicznej (Beskid Sądecki)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-3.6km)1.4km - 14.2% (max 15%)
11. Kotelnica od Tylmanowej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.5km)1.1km - 15.6% (max 23%)
12. Nowy Świat (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.5km)1.2km - 14.9% (max 20%)
13. Szczawnica (Języki) (Beskid Sądecki)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.8km)1km - 16.0% (max 22%)
14. Piwniczna Zdrój (Zabanie) (Beskid Sądecki)na drugim kilometrze podjazdu (1km-2.2km)1.2km - 14.7% (max 19%)
15. Podksięże (Beskid Makowski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-2km)1.2km - 14.7% (max 19%)
16. Jasionów z Raby Niżnej (Gorce i Pieniny)na piątym kilometrze podjazdu (4.2km-5.6km)1.4km - 13.5% (max 17%)
17. Życzanów (Beskid Sądecki)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.8km)0.8km - 17.5% (max 25%)
18. Studzionki z Ochotnicy Górnej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1.4km)0.7km - 18.3% (max 27%)
19. Mordarka z Limanowej (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.4km-4.8km)1.4km - 13.3% (max 16%)
20. Łopusze Wschodnie (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.2km-4.4km)1.2km - 14.1% (max 17%)