Ranking najbardziej stromych fragmentów
(Beskidy Środkowe i Bieszczady)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Pod Modyniankę (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.8km)1km - 14.9% (max 16%)
2. Kawiory z Kąclowej (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1.2km)1km - 14.8% (max 17%)
3. Jodłowa Góra (Beskid Niski)na siódmym kilometrze podjazdu (6km-6.8km)0.8km - 15.4% (max 18%)
4. Podgóry (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1km)0.8km - 15.1% (max 20%)
5. Rybień (Beskid Niski)na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.4km)0.6km - 15.5% (max 19%)
6. Nawojowa Margoń z Popardowa Niżna (Beskid Niski)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.8km)0.8km - 13.3% (max 15%)
7. Góry Jamnickie z Jamnicy (Beskid Niski)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.6km)0.5km - 16.4% (max 22%)
8. Popardowa Wyżna (Beskid Niski)na trzecim kilometrze podjazdu (2.1km-2.6km)0.5km - 15.9% (max 20%)
.... Kunów z Jamnicy (Beskid Niski )na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 14.5% (max 20%)
10. Góra Piorun (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.6km)0.8km - 12.2% (max 16%)
11. Przełęcz Kotowska od Kotowa (Beskid Niski)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3.2km)0.6km - 14.1% (max 16%)
12. Jodłowa Góra (Beskid Niski)na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.6km)0.8km - 12.2% (max 13%)
13. Przełęcz Prysipce (kiczerka) (Bieszczady i Góry Słonne)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.7km)0.6km - 13.0% (max 17%)
14. Nawojowa Margoń z Kamionki Małej (Beskid Niski)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.8km)0.6km - 13.0% (max 15%)
15. Wzgórze Świętego Krzyża z doliny Królówki (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1km)0.3km - 17.9% (max 20%)
16. Paszyn (Beskid Niski)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.6km)0.6km - 12.6% (max 15%)
17. Mystków (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.9km)0.5km - 13.4% (max 16%)
18. Podgóry (Beskid Niski)na drugim kilometrze podjazdu (1.3km-1.6km)0.3km - 16.7% (max 20%)
19. Kolasznia z Polany (Bieszczady i Góry Słonne)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.8km)0.6km - 11.9% (max 14%)
20. Chwaniów od Wojtkówki (Bieszczady i Góry Słonne)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3km)0.4km - 14.7% (max 16%)