Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Beskid Żywiecki

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Moczarki z Przyborowana czwartym kilometrze podjazdu (3km-4.2km)1.2km - 15.8% (max 22%)
2. Głuchaczki od Przyborowana czwartym kilometrze podjazdu (3km-4.2km)1.2km - 13.5% (max 17%)
3. Zapolanka na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 14.8% (max 17%)
4. Przełęcz Klekociny z Koszarawyna siódmym kilometrze podjazdu (6km-6.6km)0.6km - 13.5% (max 15%)
5. Juszczyn Polany na szóstym kilometrze podjazdu (5.2km-6km)0.8km - 11.6% (max 13%)
6. Smereków Wielki z Soblówkina drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.5km)0.4km - 15.6% (max 18%)
7. Zapolanka na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2.2km)0.6km - 12.0% (max 13%)
8. Bukowina-Osiedle z Załucznegona drugim kilometrze podjazdu (1km-1.4km)0.4km - 13.9% (max 18%)
9. Smereków Wielki z Soblówkina pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1km)0.3km - 16.1% (max 19%)
10. Przełęcz Kotelnica z Nieledwina czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-4.2km)0.6km - 11.4% (max 13%)