Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Beskid Niski

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Pod Modyniankę na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.8km)1km - 14.9% (max 16%)
2. Kawiory z Kąclowejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1.2km)1km - 14.8% (max 17%)
3. Jodłowa Góra na siódmym kilometrze podjazdu (6km-6.8km)0.8km - 15.4% (max 18%)
4. Podgóry na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1km)0.8km - 15.1% (max 20%)
5. Rybień na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.4km)0.6km - 15.5% (max 19%)
6. Nawojowa Margoń z Popardowa Niżnana drugim kilometrze podjazdu (1km-1.8km)0.8km - 13.3% (max 15%)
7. Góry Jamnickie z Jamnicyna drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.6km)0.5km - 16.4% (max 22%)
8. Popardowa Wyżna na trzecim kilometrze podjazdu (2.1km-2.6km)0.5km - 15.9% (max 20%)
.... Kunów z Jamnicyna pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 14.5% (max 20%)
10. Góra Piorun na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.6km)0.8km - 12.2% (max 16%)