Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Beskid Mały

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Magurka Wilkowicka na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-6km)2.4km - 12.8% (max 17%)
2. Nowy Świat na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.5km)1.2km - 14.9% (max 20%)
3. Kocierz Moszczanicki na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 21.4% (max 28%)
4. Kocierz ulicą Widokowąna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.9km)0.7km - 16.4% (max 19%)
5. Łysa Przełecz od Straconkina drugim kilometrze podjazdu (1km-1.7km)0.7km - 15.5% (max 19%)
6. Targanice (ul. Wesoła) na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.7km)0.7km - 14.5% (max 18%)
7. Łysina z Łękawicyna piątym kilometrze podjazdu (4km-4.6km)0.6km - 14.4% (max 15%)
8. Groniaki na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.6km)0.5km - 15.4% (max 19%)
9. Łopaci Łaz z Kocierza Moszczanickiegona pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.5km)0.4km - 14.6% (max 17%)
10. Łopaci Łaz z Kocierza Moszczanickiegona pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1km)0.4km - 14.5% (max 17%)