Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Beskid Makowski

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Podksięże na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-2km)1.2km - 14.7% (max 19%)
2. Gąsiorówka na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-1km)1km - 14.4% (max 19%)
3. Makowska Góra z Jachówkina pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-1.3km)0.8km - 15.5% (max 21%)
4. Kamienne z Suchej Beskidzkiejna drugim kilometrze podjazdu (1km-2.2km)1.2km - 12.7% (max 15%)
5. Madeje z Jeleśnina trzecim kilometrze podjazdu (2km-3.2km)1.2km - 12.5% (max 14%)
6. Semikówka od Suchej Beskidzkiejna drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.5km)0.7km - 14.8% (max 18%)
7. Pcim Figuły na czwartym kilometrze podjazdu (3.2km-3.8km)0.6km - 13.7% (max 16%)
8. Sołtysi Dział od Harbutowicna piątym kilometrze podjazdu (4km-4.6km)0.6km - 13.5% (max 18%)
9. Czeretnik ze Ślemieniana drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.2km)0.8km - 11.6% (max 14%)
10. Makowska Góra z Makowana drugim kilometrze podjazdu (1.3km-2km)0.7km - 12.4% (max 14%)