Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Alpy Lechtalskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Hahntennjoch z Imstna ósmym kilometrze podjazdu (7.2km-8.2km)1km - 12.6% (max 16%)
2. Hahntennjoch z Imstna trzynastym kilometrze podjazdu (12.2km-12.6km)0.4km - 12.6% (max 14%)
3. Hahntennjoch z Imstna szóstym kilometrze podjazdu (5.2km-5.6km)0.4km - 12.4% (max 13%)
4. Hahntennjoch z Imstna drugim kilometrze podjazdu (1km-1.4km)0.4km - 11.0% (max 12%)