Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Prealpi Gardesane

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Punta Veleno z Brenzonena drugim kilometrze podjazdu (1.6km-7.6km)6km - 15.0% (max 22%)
2. Monte Varagna od Torbolena czternastym kilometrze podjazdu (13.2km-15km)1.8km - 12.8% (max 16%)
3. Malcesine na piątym kilometrze podjazdu (4.2km-5.6km)1.4km - 14.4% (max 16%)
4. Monte Varagna od Torbolena piątym kilometrze podjazdu (4.8km-6.2km)1.4km - 11.8% (max 14%)
5. Monte Varagna od Torbolena jedynastym kilometrze podjazdu (10.2km-11.2km)1km - 11.7% (max 15%)
6. Bocca del Creer od Aviona szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-6.2km)0.6km - 12.7% (max 15%)
7. Monte Varagna od Torbolena dwunastym kilometrze podjazdu (11.6km-12km)0.4km - 11.8% (max 14%)
8. Monte Varagna od Torbolena piątym kilometrze podjazdu (4km-4.4km)0.4km - 11.5% (max 14%)
9. Monte Varagna od Torbolena dziesiątym kilometrze podjazdu (9.2km-9.6km)0.4km - 11.5% (max 13%)
10. Bocca del Creer od Aviona jedynastym kilometrze podjazdu (10.6km-11km)0.4km - 11.2% (max 12%)