Pojezierze Drawskie

Pojezierze Drawskie to jeden z ładniejszych rejonów Polski północnej. Duże jeizora są symbolem tego regionu. Ale można też spotkać liczne wzniesienia będące pozostałością po wędrujących lodowcach. Najwyższe wzniesienie regionu ma 223 m n.p.m.

Pojezierze Drawskie

W regionie znajduje się 5 opisanych podjazdów.