Świniuszka od Ogrodzieńca
(462m n.p.m.)

  • Długość podjazdu 1.3 km o średnim nachyleniu 4.8%. Przewyższenie: 62m.
  • Maksymalne nachylenie na 500m: 6.4%. Maksymalne nachylenie na 100m: 7.6%.
  • Nawierzchnia: szosa, stan dobry. Ruch samochodowy: średni.
  • Kategoria podjazdu: 5 (33.5 ptk)

Odwrotna wersja Świniuszki, ok 60 metrów przewyższenia.
Opis dodany przez użytkownika:

Na Świniuszka można też wjechać podjazdem od strony Olkusza

Podjazd należy do regionu: Wyżyna Częstochowska

Podjazdy w pobliżu: Niegowonice Wysoka

Zajmowane miejsca podjazdu Świniuszka od Ogrodzieńca w rankingach bazy altimetr.pl
Kryterium Miejsce podjazdu w całej bazie Miejsce podjazdu w Polsce Miejsce w regionie Wyżyna Częstochowska
Przewyższenie podjazdu. Różnica wysokości między startem a metą wynosi 62 metry. 1716. 1280. 22.
Wysokość. Koniec podjazdu jest na wysokości 462 metrów nad poziomem morza. 797. 462. 3.
Wskaźnik trudności. Według mojego algorytmu wskaźnik wyniósł 34 punkty. 1749. 1312. 23.
Maksymalne nachylenie na jednym kilometrze wynosi 5.2 % 1499. 1075. 12.
Maksymalne nachylenie na 500 metrach wynosi 6.4 % 1623. 1199. 18.
Maksymalne nachylenie na 100 metrach wyniosło 7.6 % 1813. 1384. 30.
  • 5.1%
  • 4.8%
  • 4.2%

Oto pełny opis wszystkich punktów na mapie: