Farma Iluzji z Mościska
(153m n.p.m.)

  • Długość podjazdu 1.6 km o średnim nachyleniu 2.6%. Przewyższenie: 41m.
  • Maksymalne nachylenie na 1km: 3.7%. Maksymalne nachylenie na 100m: 7.8%.
  • Nawierzchnia: szosa, stan słaby. Ruch samochodowy: minimalny.
  • Kategoria podjazdu: Łatwy (bez kategorii) (19.5 ptk)

Podjazd od Mościsk do Farmy Iluzji, Słaby asfalt ale minimalny ruch.
Opis dodany przez użytkownika: aniski

Podjazd należy do regionu: Nizina Południowopodlaska

Podjazdy w pobliżu: Zielonka Dęblin (ul. Kocka) w kierunku Moszczanki

Zajmowane miejsca podjazdu Farma Iluzji z Mościska w rankingach bazy altimetr.pl
Kryterium Miejsce podjazdu w całej bazie Miejsce podjazdu w Polsce Miejsce w regionie Nizina Południowopodlaska
Przewyższenie podjazdu. Różnica wysokości między startem a metą wynosi 41 metrów. 1943. 1506. 1.
Wysokość. Koniec podjazdu jest na wysokości 153 metrów nad poziomem morza. 1562. 1189. 4.
Wskaźnik trudności. Według mojego algorytmu wskaźnik wyniósł 19 punktów. 1964. 1527. 1.
Maksymalne nachylenie na jednym kilometrze wynosi 3.7 % 1758. 1327. 1.
Maksymalne nachylenie na 500 metrach wynosi 5.7 % 1761. 1331. 1.
Maksymalne nachylenie na 100 metrach wyniosło 7.8 % 1791. 1362. 1.
  • 2.6%
  • 4.8%
  • 0.5%
  • 1.4%

Oto pełny opis wszystkich punktów na mapie: