Największe nachylenie na 100 metrach
(Beskidy Środkowe i Bieszczady)

Ranking podjazdów szosowych i szutrowych

Pokaż tylko szosowe
1. Pod Rachelowską Górę /inna/ (Beskid Niski)26.8 %
2. Góry Jamnickie z Jamnicy (Beskid Niski)22.3 %
3. Pustelnia Św. Jana (Beskid Niski )21.7 %
4. Podgóry (Beskid Niski)20.2 %
5. Wzgórze Świętego Krzyża z doliny Królówki /szosa+beton/ (Beskid Niski)19.8 %
6. Popardowa Wyżna (Beskid Niski)19.7 %
7. Kunów z Jamnicy (Beskid Niski )19.5 %
8. Rybień (Beskid Niski)18.9 %
9. Bezmiechowa Górna (Bieszczady i Góry Słonne)18.3 %
10. Jodłowa Góra (Beskid Niski)17.7 %
11. Przełęcz Prysipce (kiczerka) (Bieszczady i Góry Słonne)17.1 %
12. Kawiory z Kąclowej /szosa+beton/ (Beskid Niski)17.1 %
13. Cieniawa (Beskid Niski)16.5 %
14. Banica (Beskid Niski)16.5 %
15. Pod Modyniankę /szosa+beton/ (Beskid Niski)16.2 %
16. Tania Góra z Ropy (Beskid Niski)16.1 %
17. Chwaniów od Wojtkówki (Bieszczady i Góry Słonne)16 %
18. Przełęcz Kotowska od Kotowa (Beskid Niski)15.9 %
19. Góra Piorun (Beskid Niski)15.9 %
20. Mystków (Beskid Niski)15.7 %
21. Magura Małastowska z Małastowa (Beskid Niski)15.2 %
22. Czarna z Ujścia Gorlickiego (Beskid Niski)15 %
23. Przełęcz Żebrak od Rabe (Bieszczady i Góry Słonne)14.9 %
24. Nawojowa Margoń z Kamionki Małej (Beskid Niski)14.8 %
25. Nawojowa Margoń z Popardowa Niżna (Beskid Niski)14.8 %
26. Bielanka od Leszczyn (Beskid Niski)14.8 %
27. Wierch Oderne od Uścia Gorlickiego (Beskid Niski)14.7 %
28. Paszyn (Beskid Niski)14.6 %
29. Przełęcz Wyżna od Brzegów Górnych (Bieszczady i Góry Słonne)14.4 %
30. Magura Małastowska z Gładyszowa (Beskid Niski)14.3 %
31. Jawor od Ośrodka Wypoczynkowego (Bieszczady i Góry Słonne)14.3 %
32. Kiczerka ze Skwirtne (Beskid Niski)14.1 %
33. Kolasznia z Polany (Bieszczady i Góry Słonne)14 %
34. Sakowczyk od Bukowca (Bieszczady i Góry Słonne)13.9 %
35. Chwaniów od Wańkowej (Bieszczady i Góry Słonne)13.7 %
36. Przełęcz Żebrak od Woli Miechowej (Bieszczady i Góry Słonne)13.4 %
37. Przełęcz Beskid nad Radoszycami od Paloty (SVK) (Beskid Niski)13.4 %
38. Jawor z Bóbrki (Bieszczady i Góry Słonne)13.3 %
39. Przełęcz Przysłup od Tyrawy Wołoskiej (Bieszczady i Góry Słonne)13.2 %
40. Kamienny Horbek (Beskid Niski)13.1 %
41. Brzozowiec od Czaszyna (Bieszczady i Góry Słonne)13.1 %
42. Liszna od Sanoka (Bieszczady i Góry Słonne)13 %
43. Rachelowskie Góry z Kamionki (Beskid Niski)12.7 %
44. Góra Jabłońska od Cisnej (Bieszczady i Góry Słonne)12.7 %
45. Kotów od Boguszy (Beskid Niski)12.6 %
46. Zawóz od Jeziora Solińskiego (Bieszczady i Góry Słonne)12.5 %
47. Pod Górę Chełm z Grybowa /szosa+beton/ (Beskid Niski)12.5 %
48. Solina z Zabrodzia (Bieszczady i Góry Słonne)12.1 %
49. Baligród /szosa+szuter/ (Bieszczady i Góry Słonne)11.9 %
50. Sakowczyk od Rajskie (Bieszczady i Góry Słonne)11.8 %
51. Bielanka od Gorlic (Beskid Niski)11.8 %
52. Przełęcz Hałbowska z Kątów (Beskid Niski)11.6 %
53. Przełęcz pod Roztokami (Bieszczady i Góry Słonne)11.5 %
54. Mogilno od Krużlowa (Beskid Niski)11.5 %
55. Bielanka z Łosie (Beskid Niski)11.4 %
56. Wilcza Góra ze Stuposian (Bieszczady i Góry Słonne)11.3 %
57. Przełęcz Kotowska od Kamiannej (Beskid Niski)11.2 %
58. Kolasznia z Czarnej (Bieszczady i Góry Słonne)11.2 %
59. Polany (Beskid Niski)11.1 %
60. Lipowiec od Baligrodu (Bieszczady i Góry Słonne)11 %
61. Góra Jabłońska od Jabłonek (Bieszczady i Góry Słonne)11 %
62. Przełęcz Przysłup od Wujskiego (Bieszczady i Góry Słonne)10.8 %
63. Olchowiec od Chrewtu (Bieszczady i Góry Słonne)10.8 %
64. Ożenna z Niżna Polanka (SVK) (Beskid Niski)10.7 %
65. Przełęcz Przy Słopce od Maniów (Bieszczady i Góry Słonne)10.6 %
66. Przełęcz Przy Słopce od Żubracze (Bieszczady i Góry Słonne)10.6 %
67. Mogilno od Paszyna (Beskid Niski)10.6 %
68. Liszna od Sanu (Bieszczady i Góry Słonne)10.4 %
69. Przełęcz Żebrak od Mikowa (Bieszczady i Góry Słonne)10.3 %
70. Żydowskie z Krempna (Beskid Niski)10.3 %
71. Przełęcz Wyżniańska od Ustrzyk Górnych (Bieszczady i Góry Słonne)10.1 %
72. Przełęcz nad Kiełczawą od Kalnicy (Bieszczady i Góry Słonne)9.8 %
73. Przełęcz Wyżna od Wetliny (Bieszczady i Góry Słonne)9.7 %
74. Przełęcz Huta z Polan (Beskid Niski)9.4 %
75. Przełęcz Dujawa z Becherova (SVK) (Beskid Niski)9.3 %
76. Brzozowiec od Szczawnego (Bieszczady i Góry Słonne)9.3 %
77. Przełęcz Użocka (UKR) z Łużoka (Bieszczady i Góry Słonne)8.6 %
78. Żydowskie z Ożennej (Beskid Niski)8.6 %
79. Wawrzka z Ropy (Beskid Niski)8.5 %
80. Plisz od Wołkowyji (Bieszczady i Góry Słonne)8.4 %
81. Przełęcz Beskid nad Radoszycami od Radoszyc (Beskid Niski)8.2 %
82. Lipowiec od Górzanki (Bieszczady i Góry Słonne)8.1 %
83. Stebnicka Huta (SVK) ze Zborova (Beskid Niski)8 %
84. Przełecz Szklarska z Królika Polskiego (Beskid Niski)7.3 %
85. Wujskie (Bieszczady i Góry Słonne)7.2 %
86. Wołosate od Smolnika (Bieszczady i Góry Słonne)7.1 %