Największe nachylenie na jednym kilometrze
w regionie Pogórze Dynowskie

Ranking podjazdów szosowych

Pokaż także szutry
1. Czarnorzeki od Korczyna11.7 %
2. Sucha z Czarnorzek /szosa+beton/11.4 %
3. Połomia od Babicy11.3 %
4. Borówki11.2 %
5. Połomia od Lubeni11 %
6. Brzeżanka od Stryżowa10.6 %
7. Zamek Kamieniec z Odrzykonia10.5 %
8. Blizianka wersja II10.3 %
9. Góra Św. MIchała z Blizne10 %
10. Gwoźnica Górna9.8 %
11. Malawa (Szpitalna)9.6 %
12. Łany od Tyczyna9.6 %
13. Góra Iwa od Pruchnika9.5 %
14. Gwoździanka od Żarnowej9.2 %
15. Jawornik Polski9.1 %
16. Straszydle Lecka9 %
17. Lubenia9 %
18. Reczpol od Krzywczy8.9 %
19. Łany (ul. Smosarska)8.9 %
20. Łany z Rzeszowa8.7 %
21. Borek Stary - Klasztor8.7 %
22. Hyżne8.7 %
23. Sołonka8.6 %
24. Matysówka z Chmielnika8.6 %
25. Baryczka8.6 %
26. Zamek Kamieniec od Korczyny8.3 %
27. Rzepnik z Bratówki8.3 %
28. Helusz od Babic8.3 %
29. Grochowiczna od Babicy8.3 %
30. Glinik Charzewski od Połomii8.3 %
31. Serpentyny Domaradzkie8.3 %
32. Przylasek z Hermanowej8.2 %
33. Okop8.1 %
34. Gwoździanka od Niebylca8.1 %
35. Michałek od Blizne8.1 %
36. Wola Rafałowska od Chmielnika8 %
37. Kielnarowa8 %
38. Chmielnik (Niedybrze)8 %
39. Błędowa Tyczyńska8 %
40. Nieważka od Manasterza7.9 %
41. Łany od Białej7.9 %
42. Jawornik Polski (Zadział)7.9 %
43. Helusz od Pruchnika7.9 %
44. Brzeżanka od Wysokiej7.9 %
45. Wola Jasienicka7.8 %
46. Gwoźnica Dolna7.8 %
47. Chmielnik7.8 %
48. Brzezówka7.8 %
49. Ujazdy od Błażowej7.7 %
50. Hłudno7.7 %
51. Niebylec7.6 %
52. Jodłówka od Nienadowe7.5 %
53. Jodłówka od północy7.5 %
54. Husów od Handzlówki7.5 %
55. Blizianka wersja I7.4 %
56. Błażowa Dolna od Hyżnego7.4 %
57. Orzechówka7.3 %
58. Malawa (Magdalenka)7.3 %
59. Jawornik Przedmieście7.3 %
60. Dylągówka (nadajnik) /szosa+beton/7.3 %
61. Cierpisz (Wzgórze Magdalenka) od Chmielnika7.3 %
62. Hucisko Jawornickie od Widaczowa7.2 %
63. Sietesz od Siedleczki6.9 %
64. Hucisko Nienadowskie od Łopuszki Wielkiej6.9 %
65. Michałek od Golcowej6.9 %
66. Hyżne od Błędowej Tyczyńskiej6.8 %
67. Podedwór6.7 %
68. Husów od Markowej6.7 %
69. Brzozów6.7 %
70. Barycz od Gwoźnicy6.7 %
71. Wólka Hyżeńska od Dylągówki6.6 %
72. Hucisko Jawornickie od Dubiecka6.6 %
73. Sietesz6.5 %
74. Hucisko Jawornickie od Manasterza6.5 %
75. Zatyle Dolne od Domaradz6.4 %
76. Przylasek z Budziwoja6.3 %
77. Wola Rafałowska od Zabratówki6.2 %
78. Handzlówka6.1 %
79. Brzeżanka z Bonarówki6.1 %
80. Wola Rafałowska od Albigowej6 %
81. Izdebki od Przysiętnicy5.9 %
82. Cierpisz (Wzgórze Magdalenka) z północy5.9 %
83. Husów od Sieteszy5.8 %
84. Izdebki serpentynami5.1 %
85. Jawornik Przedmieście od Szklary4.9 %
86. Dylągówka3.9 %
87. Pakoszówka od Grabownicy Starzeńskiej3.1 %