Największe nachylenie na 500 metrach
w regionie Pogórze Dynowskie

Ranking podjazdów szosowych

Pokaż także szutry
1. Godowa16.3 %
2. Sucha z Czarnorzek /szosa+beton/15.1 %
3. Borówki15.1 %
4. Jawornik Przedmieście Góra14.7 %
5. Czarnorzeki od Korczyna13.7 %
6. Lubenia13.6 %
7. Łany (ul. Smosarska)12.8 %
8. Połomia od Babicy12.5 %
9. Brzeżanka od Stryżowa12.4 %
10. Grochowiczna od Babicy12 %
11. Połomia od Lubeni11.9 %
12. Zamek Kamieniec z Odrzykonia11.8 %
13. Góra Św. MIchała z Blizne11.8 %
14. Blizianka wersja II11.6 %
15. Gwoźnica Dolna11.5 %
16. Brzeżanka od Wysokiej11.5 %
17. Straszydle Lecka11.4 %
18. Malawa (Szpitalna)11.3 %
19. Gwoźnica Górna11.2 %
20. Sołonka11 %
21. Łany od Tyczyna11 %
22. Przylasek z Hermanowej10.9 %
23. Orzechówka10.9 %
24. Gwoździanka od Żarnowej10.8 %
25. Jawornik Polski10.7 %
26. Okop10.6 %
27. Matysówka z Chmielnika10.6 %
28. Góra Iwa od Pruchnika10.4 %
29. Sietesz10.2 %
30. Hyżne10.2 %
31. Wola Jasienicka10 %
32. Łany z Rzeszowa10 %
33. Gwoździanka od Niebylca9.9 %
34. Blizianka wersja I9.9 %
35. Borek Stary - Klasztor9.8 %
36. Jodłówka od północy9.8 %
37. Michałek od Blizne9.8 %
38. Nieważka od Manasterza9.7 %
39. Hłudno9.7 %
40. Helusz od Babic9.7 %
41. Sietesz od Siedleczki9.6 %
42. Kielnarowa9.6 %
43. Glinik Charzewski od Połomii9.6 %
44. Hyżne od Błędowej Tyczyńskiej9.5 %
45. Chmielnik9.5 %
46. Brzezówka9.5 %
47. Baryczka9.4 %
48. Cierpisz (Wzgórze Magdalenka) od Chmielnika9.3 %
49. Ujazdy od Błażowej9.1 %
50. Rzepnik z Bratówki9.1 %
51. Brzozów9.1 %
52. Zamek Kamieniec od Korczyny9 %
53. Reczpol od Krzywczy8.9 %
54. Łany od Białej8.9 %
55. Hucisko Nienadowskie od Łopuszki Wielkiej8.9 %
56. Jawornik Przedmieście8.8 %
57. Jawornik Polski (Zadział)8.8 %
58. Helusz od Pruchnika8.8 %
59. Serpentyny Domaradzkie8.8 %
60. Dylągówka (nadajnik) /szosa+beton/8.6 %
61. Zatyle Dolne od Domaradz8.5 %
62. Niebylec8.5 %
63. Jodłówka od Nienadowe8.3 %
64. Hucisko Jawornickie od Widaczowa8.3 %
65. Chmielnik (Niedybrze)8.3 %
66. Błędowa Tyczyńska8.3 %
67. Husów od Handzlówki8.2 %
68. Podedwór8.1 %
69. Izdebki od Przysiętnicy8.1 %
70. Wola Rafałowska od Chmielnika8 %
71. Kańczuga7.9 %
72. Michałek od Golcowej7.8 %
73. Malawa (Magdalenka)7.6 %
74. Husów od Sieteszy7.4 %
75. Błażowa Dolna od Hyżnego7.4 %
76. Handzlówka7.3 %
77. Hucisko Jawornickie od Dubiecka7.2 %
78. Brzeżanka z Bonarówki7.1 %
79. Wólka Hyżeńska od Dylągówki6.9 %
80. Barycz od Gwoźnicy6.9 %
81. Husów od Markowej6.8 %
82. Hucisko Jawornickie od Manasterza6.8 %
83. Cierpisz (Wzgórze Magdalenka) z północy6.8 %
84. Wola Rafałowska od Albigowej6.7 %
85. Przylasek z Budziwoja6.6 %
86. Wola Rafałowska od Zabratówki6.4 %
87. Jawornik Przedmieście od Szklary5.9 %
88. Izdebki serpentynami5.9 %
89. Dylągówka5.4 %
90. Pakoszówka od Grabownicy Starzeńskiej3.8 %