Najtrudniejszy podjazd rowerowy
(Beskidy Środkowe i Bieszczady)

Ranking podjazdów szosowych i szutrowych

Pokaż tylko szosowe
1. Jodłowa Góra (Beskid Niski) 7 km o nachyleniu 4.4% (max 18%)434.6 ptk.(1+)
2. Popardowa Wyżna (Beskid Niski) 2.6 km o nachyleniu 10.7% (max 20%)336.7 ptk.(1)
3. Podgóry (Beskid Niski) 1.8 km o nachyleniu 12.6% (max 20%)323.2 ptk.(1)
4. Kawiory z Kąclowej /szosa+beton/ (Beskid Niski) 3.2 km o nachyleniu 7.8% (max 17%)283.4 ptk.(1)
5. Jawor z Bóbrki (Bieszczady i Góry Słonne) 4.8 km o nachyleniu 6.9% (max 13%)275.9 ptk.(1)
6. Przełęcz Żebrak od Rabe (Bieszczady i Góry Słonne) 9.4 km o nachyleniu 3.9% (max 15%)267.7 ptk.(1)
7. Bezmiechowa Górna (Bieszczady i Góry Słonne) 3.3 km o nachyleniu 7.3% (max 18%)261.2 ptk.(1)
8. Pod Modyniankę /szosa+beton/ (Beskid Niski) 1.8 km o nachyleniu 11% (max 16%)260.6 ptk.(1)
9. Rybień (Beskid Niski) 2.4 km o nachyleniu 9.2% (max 19%)258.3 ptk.(2)
10. Magura Małastowska z Małastowa (Beskid Niski) 5.4 km o nachyleniu 5.7% (max 15%)245.7 ptk.(2)
11. Rachelowskie Góry z Kamionki (Beskid Niski) 6 km o nachyleniu 5.3% (max 13%)230.2 ptk.(2)
12. Przełęcz Przysłup od Tyrawy Wołoskiej (Bieszczady i Góry Słonne) 5 km o nachyleniu 5.9% (max 13%)229.3 ptk.(2)
13. Góry Jamnickie z Jamnicy (Beskid Niski) 2 km o nachyleniu 9% (max 22%)229 ptk.(2)
14. Nawojowa Margoń z Popardowa Niżna (Beskid Niski) 2 km o nachyleniu 10% (max 15%)227.1 ptk.(2)
15. Pod Rachelowską Górę /inna/ (Beskid Niski) 0.8 km o nachyleniu 14.8% (max 27%)221.8 ptk.(2)
16. Jawor od Ośrodka Wypoczynkowego (Bieszczady i Góry Słonne) 3.4 km o nachyleniu 6.6% (max 14%)220.7 ptk.(2)
17. Nawojowa Margoń z Kamionki Małej (Beskid Niski) 2 km o nachyleniu 9.8% (max 15%)214.3 ptk.(2)
18. Kolasznia z Polany (Bieszczady i Góry Słonne) 5.4 km o nachyleniu 4.8% (max 14%)211.2 ptk.(2)
19. Przełęcz Żebrak od Mikowa (Bieszczady i Góry Słonne) 7.6 km o nachyleniu 4.4% (max 10%)206.2 ptk.(2)
20. Baligród /szosa+szuter/ (Bieszczady i Góry Słonne) 3.2 km o nachyleniu 7.4% (max 12%)201.7 ptk.(2)
21. Góra Piorun (Beskid Niski) 2.4 km o nachyleniu 8.3% (max 16%)201.6 ptk.(2)
22. Pustelnia Św. Jana (Beskid Niski ) 1.5 km o nachyleniu 10.5% (max 22%)199.4 ptk.(2)
23. Przełęcz Kotowska od Kotowa (Beskid Niski) 3.2 km o nachyleniu 6.1% (max 16%)198.4 ptk.(2)
24. Przełęcz Beskid nad Radoszycami od Paloty (SVK) (Beskid Niski) 5.6 km o nachyleniu 4.9% (max 13%)196.5 ptk.(2)
25. Bielanka od Gorlic (Beskid Niski) 6.6 km o nachyleniu 4.2% (max 12%)191.7 ptk.(2)
26. Tania Góra z Ropy (Beskid Niski) 3.2 km o nachyleniu 7.2% (max 16%)189.7 ptk.(2)
27. Przełęcz Huta z Polan (Beskid Niski) 10.6 km o nachyleniu 3.2% (max 9%)189.4 ptk.(2)
28. Pod Górę Chełm z Grybowa /szosa+beton/ (Beskid Niski) 4.4 km o nachyleniu 5.2% (max 13%)188.1 ptk.(2)
29. Przełęcz Żebrak od Woli Miechowej (Bieszczady i Góry Słonne) 6 km o nachyleniu 4.7% (max 13%)187.2 ptk.(2)
30. Przełęcz Przysłup od Wujskiego (Bieszczady i Góry Słonne) 5 km o nachyleniu 5.4% (max 11%)186.1 ptk.(2)
31. Przełęcz Prysipce (kiczerka) (Bieszczady i Góry Słonne) 2 km o nachyleniu 8.1% (max 17%)180.2 ptk.(2)
32. Przełęcz Użocka (UKR) z Łużoka (Bieszczady i Góry Słonne) 7 km o nachyleniu 4.6% (max 9%)178.5 ptk.(2)
33. Chwaniów od Wojtkówki (Bieszczady i Góry Słonne) 3.4 km o nachyleniu 5.8% (max 16%)176.5 ptk.(2)
34. Brzozowiec od Czaszyna (Bieszczady i Góry Słonne) 4.6 km o nachyleniu 5.4% (max 13%)176.4 ptk.(2)
35. Magura Małastowska z Gładyszowa (Beskid Niski) 4.8 km o nachyleniu 5.1% (max 14%)175.3 ptk.(2)
36. Wierch Oderne od Uścia Gorlickiego (Beskid Niski) 4.4 km o nachyleniu 4.8% (max 15%)170.4 ptk.(2)
37. Kotów od Boguszy (Beskid Niski) 3.4 km o nachyleniu 6.2% (max 13%)161.1 ptk.(2)
38. Paszyn (Beskid Niski) 3.6 km o nachyleniu 5.4% (max 15%)160.3 ptk.(2)
39. Bielanka z Łosie (Beskid Niski) 4 km o nachyleniu 5.6% (max 11%)157.5 ptk.(3)
40. Wzgórze Świętego Krzyża z doliny Królówki /szosa+beton/ (Beskid Niski) 1.4 km o nachyleniu 9% (max 20%)155.9 ptk.(3)
41. Żydowskie z Krempna (Beskid Niski) 8.6 km o nachyleniu 3.3% (max 10%)150.1 ptk.(3)
42. Zawóz od Jeziora Solińskiego (Bieszczady i Góry Słonne) 3.2 km o nachyleniu 5.4% (max 13%)149.5 ptk.(3)
43. Lipowiec od Baligrodu (Bieszczady i Góry Słonne) 4.8 km o nachyleniu 4.6% (max 11%)147.2 ptk.(3)
44. Chwaniów od Wańkowej (Bieszczady i Góry Słonne) 6 km o nachyleniu 3.3% (max 14%)146.6 ptk.(3)
45. Brzozowiec od Szczawnego (Bieszczady i Góry Słonne) 3.8 km o nachyleniu 5.7% (max 9%)145.6 ptk.(3)
46. Wawrzka z Ropy (Beskid Niski) 4.4 km o nachyleniu 4.8% (max 9%)145.5 ptk.(3)
47. Ożenna z Niżna Polanka (SVK) (Beskid Niski) 3 km o nachyleniu 6.4% (max 11%)142.9 ptk.(3)
48. Kunów z Jamnicy (Beskid Niski ) 0.8 km o nachyleniu 12.7% (max 20%)141.5 ptk.(3)
49. Przełęcz Hałbowska z Kątów (Beskid Niski) 4.6 km o nachyleniu 5% (max 12%)138.5 ptk.(3)
50. Góra Jabłońska od Jabłonek (Bieszczady i Góry Słonne) 3.8 km o nachyleniu 5.3% (max 11%)135.8 ptk.(3)
51. Bielanka od Leszczyn (Beskid Niski) 1.5 km o nachyleniu 8.8% (max 15%)134.4 ptk.(3)
52. Czarna z Ujścia Gorlickiego (Beskid Niski) 2.4 km o nachyleniu 6.8% (max 15%)134.4 ptk.(3)
53. Solina z Zabrodzia (Bieszczady i Góry Słonne) 4.4 km o nachyleniu 3.3% (max 12%)127.6 ptk.(3)
54. Mogilno od Krużlowa (Beskid Niski) 4.4 km o nachyleniu 4.3% (max 12%)125.4 ptk.(3)
55. Przełęcz Kotowska od Kamiannej (Beskid Niski) 3 km o nachyleniu 5.5% (max 11%)120 ptk.(3)
56. Mystków (Beskid Niski) 1.3 km o nachyleniu 7.9% (max 16%)119.5 ptk.(3)
57. Kamienny Horbek (Beskid Niski) 1.8 km o nachyleniu 7.4% (max 13%)117.8 ptk.(3)
58. Przełęcz Wyżna od Wetliny (Bieszczady i Góry Słonne) 5.4 km o nachyleniu 4% (max 10%)117.3 ptk.(3)
59. Polany (Beskid Niski) 4.2 km o nachyleniu 4.1% (max 11%)109.3 ptk.(3)
60. Przełęcz Wyżniańska od Ustrzyk Górnych (Bieszczady i Góry Słonne) 6 km o nachyleniu 3.4% (max 10%)107.5 ptk.(3)
61. Kolasznia z Czarnej (Bieszczady i Góry Słonne) 3.6 km o nachyleniu 4.4% (max 11%)104.8 ptk.(3)
62. Przełęcz Wyżna od Brzegów Górnych (Bieszczady i Góry Słonne) 2.4 km o nachyleniu 5.5% (max 14%)104.4 ptk.(3)
63. Żydowskie z Ożennej (Beskid Niski) 3.6 km o nachyleniu 4.1% (max 9%)102.3 ptk.(3)
64. Liszna od Sanu (Bieszczady i Góry Słonne) 3 km o nachyleniu 5.3% (max 10%)102 ptk.(3)
65. Przełęcz Przy Słopce od Żubracze (Bieszczady i Góry Słonne) 2.5 km o nachyleniu 5% (max 11%)98 ptk.(4)
66. Sakowczyk od Rajskie (Bieszczady i Góry Słonne) 3 km o nachyleniu 4.4% (max 12%)97.5 ptk.(4)
67. Góra Jabłońska od Cisnej (Bieszczady i Góry Słonne) 2.5 km o nachyleniu 5.2% (max 13%)94.3 ptk.(4)
68. Olchowiec od Chrewtu (Bieszczady i Góry Słonne) 2.4 km o nachyleniu 5.2% (max 11%)94.1 ptk.(4)
69. Przełęcz Przy Słopce od Maniów (Bieszczady i Góry Słonne) 3.6 km o nachyleniu 4.3% (max 11%)94 ptk.(4)
70. Lipowiec od Górzanki (Bieszczady i Góry Słonne) 5.6 km o nachyleniu 3.4% (max 8%)94 ptk.(4)
71. Kiczerka ze Skwirtne (Beskid Niski) 1.5 km o nachyleniu 7.3% (max 14%)94 ptk.(4)
72. Mogilno od Paszyna (Beskid Niski) 5.2 km o nachyleniu 3.6% (max 11%)93.4 ptk.(4)
73. Sakowczyk od Bukowca (Bieszczady i Góry Słonne) 2.5 km o nachyleniu 4.9% (max 14%)92.1 ptk.(4)
74. Wilcza Góra ze Stuposian (Bieszczady i Góry Słonne) 2 km o nachyleniu 6.2% (max 11%)89.6 ptk.(4)
75. Stebnicka Huta (SVK) ze Zborova (Beskid Niski) 8.8 km o nachyleniu 2.6% (max 8%)88.9 ptk.(4)
76. Przełęcz pod Roztokami (Bieszczady i Góry Słonne) 1.7 km o nachyleniu 6.8% (max 12%)87.9 ptk.(4)
77. Banica (Beskid Niski) 1.8 km o nachyleniu 5.1% (max 17%)87.4 ptk.(4)
78. Przełęcz Beskid nad Radoszycami od Radoszyc (Beskid Niski) 4.2 km o nachyleniu 3.8% (max 8%)83.2 ptk.(4)
79. Wołosate od Smolnika (Bieszczady i Góry Słonne) 19.8 km o nachyleniu 1% (max 7%)82.3 ptk.(4)
80. Przełęcz Dujawa z Becherova (SVK) (Beskid Niski) 2.7 km o nachyleniu 4.6% (max 9%)81.4 ptk.(4)
81. Przełecz Szklarska z Królika Polskiego (Beskid Niski) 4 km o nachyleniu 3.7% (max 7%)76.2 ptk.(4)
82. Plisz od Wołkowyji (Bieszczady i Góry Słonne) 3 km o nachyleniu 4.5% (max 8%)71.9 ptk.(4)
83. Cieniawa (Beskid Niski) 0.5 km o nachyleniu 10.2% (max 17%)62.9 ptk.(4)
84. Liszna od Sanoka (Bieszczady i Góry Słonne) 1.7 km o nachyleniu 4.7% (max 13%)62.3 ptk.(4)
85. Wujskie (Bieszczady i Góry Słonne) 3.4 km o nachyleniu 3.8% (max 7%)57.3 ptk.(5)
86. Przełęcz nad Kiełczawą od Kalnicy (Bieszczady i Góry Słonne) 1.8 km o nachyleniu 4.7% (max 10%)54 ptk.(5)