Najtrudniejsze fragmenty podjazdów
w regionie Pogórze Wiśnickie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 7% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Godów od Porąbki Uszewskiejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 14.6% (max 17%)
2. Stryszowa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.2km)0.9km - 11.4% (max 14%)
3. Krzyworzeka na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1km)0.8km - 11.4% (max 14%)
4. Zonia od Sobolowana drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2.6km)1km - 9.7% (max 13%)
5. Okocim od południa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.9km)0.8km - 10.7% (max 14%)
6. Borówna od Chronowana pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 14.6% (max 20%)
7. Kobylec od Woli Wieruszyckiej na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 10.9% (max 14%)
8. Dziurak z Droginina pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 11.3% (max 17%)
9. Bocheniec od Porąbkina pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 10.4% (max 14%)
10. Buczyna na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.6km)0.5km - 11.7% (max 14%)