Najtrudniejsze fragmenty podjazdów
w regionie Pogórze Ciężkowickie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 7% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Liwocz z Brzyskana trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 18.7% (max 22%)
.... Liwocz z Brzyska (wersja II)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 18.7% (max 22%)
3. Kwiatonowice z Bugajna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.9km)0.7km - 13.2% (max 16%)
4. Liwocz z Brzyskana drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2km)0.4km - 16.2% (max 18%)
5. Kokocz z Lubczyna drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.6km)0.8km - 11.0% (max 14%)
6. Słona Góra z Łowczówkana pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.4km)0.8km - 10.6% (max 13%)
7. Trzemeska Góra z Karwodrzyna drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.6km)0.8km - 10.7% (max 12%)
8. Kokocz ze Zwiernikana drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2.2km)0.6km - 12.3% (max 14%)
9. Wieża widokowa w Jodłówce Tuchowskiej na drugim kilometrze podjazdu (1.5km-2.3km)0.8km - 10.3% (max 15%)
10. Góra św. Marcina od alei Tarnowskichna drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.3% (max 14%)