Najtrudniejsze fragmenty podjazdów
(Pogórze Zachodniobeskidzkie)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 7% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Godów od Porąbki Uszewskiej (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 14.6% (max 17%)
2. Stryszowa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.2km)0.9km - 11.4% (max 14%)
3. Wytrzyszczek od Radziszowa (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.2km)0.9km - 11.3% (max 16%)
4. Wieliczka (ul. Kopernika) (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.9km)0.6km - 13.5% (max 16%)
5. Krzyworzeka (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1km)0.8km - 11.4% (max 14%)
6. Zonia od Sobolowa (Pogórze Wiśnickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2.6km)1km - 9.7% (max 13%)
7. Okocim od południa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.9km)0.8km - 10.7% (max 14%)
8. Krzyszkowice z północy (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 12.3% (max 14%)
9. Borówna od Chronowa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 14.6% (max 20%)
10. Kobylec od Woli Wieruszyckiej (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 10.9% (max 14%)
11. Dziurak z Drogini (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 11.3% (max 17%)
12. Sułów od Dobranowic (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 10.6% (max 14%)
13. Bocheniec od Porąbki (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 10.4% (max 14%)
14. Janówka (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 11.4% (max 15%)
15. Buczyna (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.6km)0.5km - 11.7% (max 14%)
16. Bocheniec od Jadownik (Pogórze Wiśnickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.8km-3.3km)0.5km - 11.6% (max 15%)
17. Bielsko-Biała (Żeleńskiego) (Pogórze Śląskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 10.6% (max 15%)
18. Hucisko (Pogórze Wielickie) (Pogórze Wielickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 9.8% (max 12%)
19. Zręczyce z Gdowa (Pogórze Wiśnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 12.6% (max 15%)
20. Konary przez Olszowice (Pogórze Wielickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-3km)0.6km - 10.4% (max 13%)