Najtrudniejsze fragmenty podjazdów
w regionie Beskid Makowski

Ranking fragmentów podjazdów szosowych i szutrowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 7% lub poniżej.

Pokaż tylko szosowe
1. Podksięże na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-2.6km)2km - 13.2% (max 19%)
2. Madeje z Jeleśnina drugim kilometrze podjazdu (1.8km-3.8km)2km - 11.6% (max 14%)
3. Czeretnik ze Ślemieniana pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-2.2km)1.8km - 11.1% (max 14%)
4. Gąsiorówka na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-1km)1km - 14.4% (max 19%)
5. Mędralówka z Suchej Beskidzkiejna pierwszym kilometrze podjazdu (0km-1.4km)1.4km - 12.0% (max 18%)
6. Makowska Góra z Jachówkina pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.3km)1km - 14.1% (max 21%)
7. Kamienne z Suchej Beskidzkiejna drugim kilometrze podjazdu (1km-2.2km)1.2km - 12.7% (max 15%)
8. Semikówka od Suchej Beskidzkiejna drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2.5km)0.9km - 14.1% (max 18%)
9. Kolędówka z Zawoina czwartym kilometrze podjazdu (3.2km-4.4km)1.2km - 10.5% (max 12%)
10. Sołtysi Dział od Harbutowicna piątym kilometrze podjazdu (4km-4.8km)0.8km - 12.3% (max 18%)