Dodaj dodatkowy wpis lub komentarz do podjazdu:
Lublin (Kosmowskiej)

  • Opis Podjazdu:
  • Podjazd łączący Czechów Południowy z Czechowem Północnym, niezbyt stromy, aczkolwiek w Lublinie ciężko znaleźć coś stromego. Po prawej stronie jest chodnik, aczkolwiek nie ma możliwości przejechania nim całości podjazdu. Uwaga na autobusy, nie jest przyjemne spotkanie z autobusem na tym podjeździe, gdyż nie ma zbytnio gdzie zjechać.
    Opis dodany przez użytkownika: Narzew
  1. Captcha