Dodaj dodatkowy wpis lub komentarz do podjazdu:
Huta-Chojno

  • Opis Podjazdu:
  • Krótki dość stromy podjazd związany z doliną rzeki Ruziec.
    Opis dodany przez użytkownika: Gabrych
  1. Captcha